DOKUMENTACJA W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ W MIEJSCOWOŚCI BRODNICA

Paco

KOMUNIKAT Z DNIA 14.08.2020: Anulowano postępowanie bez rozstrzygnięcia.

 

ZAPRASZAMY FIRMY BUDOWLANE DO ZŁOŻENIA OFERTY DLA FIRMY PACO CASES SP. Z O.O.
NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ W MIEJSCOWOŚCI BRODNICA.

WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY PROSZĘ KIEROWAĆ DO PANA ANDRZEJA PACZKOWSKIEGO

NR TEL.: +48 606 285 001
E-MAIL: ANDRZEJ@PACO-CASES.PL

  • Kosztorys_Ślepy_Paco_Cases_hala Brodnica_11-08-2020.DOCX – POBIERZ
  • Kosztorys_Ślepy_Paco_Cases_hala Brodnica_11-08-2020.XLSX – POBIERZ
  • Kosztorys_Ślepy_Paco_Cases_hala Brodnica_11-08-2020.PDF – POBIERZ
  • Elektryka_zestawienie prac i materiałów_Paco Cases_Brodnica.PDF – POBIERZ
  • Elektryka_zestawienie prac i materiałów_Paco Cases_Brodnica.XLSX – POBIERZ
  • Elektryka_zestawienie prac i materiałów_Paco Cases_Brodnica.DOCX – POBIERZ
  • PACO CASES_Projekt Budowlany_instalacja elektryczna-1.PDF – POBIERZ
  • Wewne_trzna instalacja_wod-kan, co i gazowa_Brodnica.PDF – POBIERZ
  • PACO-CASES_projekt techniczny instalacji wodocia_gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazu w budynku magazynowo – usługowo -produkcyjnym, projektowanym w Brodnicy, działka nr ewid. 9121.PDF – POBIERZ
  • Paco Cases – Hala Brodnica – Pliki DWG – rzuty – POBIERZ