Dokumentacja w celu przygotowania oferty na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Brodnica – POSTĘPOWANIE CZERWIEC 2021 – ANULOWANE

przetarg

ZAPRASZAMY FIRMY BUDOWLANE DO ZŁOŻENIA OFERTY DLA FIRMY PACO CASES SP. Z O.O.
NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ W MIEJSCOWOŚCI BRODNICA.

WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY PROSZĘ KIEROWAĆ DO PANA ANDRZEJA PACZKOWSKIEGO

NR TEL.: +48 606 285 001
E-MAIL: ANDRZEJ@PACO-CASES.PL

  • Kosztorys Ślepy_Paco Cases_hala Brodnica_17-06-2021.DOC – POBIERZ
  • Kosztorys Ślepy_Paco Cases_hala Brodnica_17-06-2021.PPTX – POBIERZ
  • Kosztorys Ślepy_Paco Cases_hala Brodnica_17-06-2021.PDF – POBIERZ

 

  • Elektryka_zestawienie prac i materiałów_Paco Cases_Brodnica.PDF – POBIERZ
  • Elektryka_zestawienie prac i materiałów_Paco Cases_Brodnica.XLSX – POBIERZ
  • Elektryka_zestawienie prac i materiałów_Paco Cases_Brodnica.DOCX – POBIERZ
  • PACO CASES_Projekt Budowlany_instalacja elektryczna-1.PDF – POBIERZ
  • Wewne_trzna instalacja_wod-kan, co i gazowa_Brodnica.PDF – POBIERZ
  • PACO-CASES_projekt techniczny instalacji wodocia_gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazu w budynku magazynowo – usługowo -produkcyjnym, projektowanym w Brodnicy, działka nr ewid. 9121.PDF – POBIERZ
  • Paco Cases – Hala Brodnica – Pliki DWG – rzuty – POBIERZ