Przekazanie bramki dezynfekcyjnej Korona-1 Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu

Paco Cases Skrzynie transportowe

Dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 odbyło się oficjalne przekazanie bramki dezynfekcyjnej Korona-1 Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu.

Szpital reprezentowali: Pan Dyrektor dr Bartłomiej Gruszka, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych mgr Jan Sawicz, Specjalista ds. BHP mgr Maciej Maciejewicz, a także przedstawiciele personelu medycznego Szpitala i Oddziału Zakaźnego. W wydarzeniu udział wzięły także władze miasta Poznania reprezentowane przez: Drugiego Zastępcę Prezydenta Poznania Jędrzeja Stolarskiego, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Poznańskim Pana mgr Pawła Kurosa. Przekazanie bramki relacjonowały media publiczne: Radio Eska i Radio Poznań.

Inicjatywa naszej firmy spotkała się z entuzjazmem zarówno ze strony władz Szpitala, jak i jego pracowników. Ufamy, że wprowadzenie środka prewencyjnego, jakim jest obowiązkowa dezynfekcja osób wchodzących na Oddział Zakaźny i opuszczających go, pozwoli znacznie zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także innych wirusów i bakterii, podnosząc bezpieczeństwo lekarzy, personelu medycznego oraz pacjentów Szpitala. W celu wyposażenia pracowników Szpitala w niezbędną wiedzą dotyczącą użytkowania i obsługi bramki przedstawiciele Paco Cases przeprowadzili przed przekazaniem bramki teoretyczne i praktyczne szkolenie. Zaoferowali także dalsze wsparcie techniczne i ewentualne serwisowanie bramki.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia.